Video giới thiệu và hướng dẫn

Giới Thiệu F5 LAUDRY – Công ty Cổ Phần Thiết Bị Giặt Là Công Nghiệp F5
Máy sấy đường hầm cho ngành may mặc
Máy giặt Đường Hầm Kannegiesser – Washing Tunnel
Máy Giặt – Máy Sấy Công Nghiệp Orient
Máy Giặt- Sấy – Là Công Nghiệp Imesa
Dây Chuyền sản xuất Máy giặt – Sấy Công Nghiệp Imesa
×