Dịch vụ toàn cầu

Nhiều khách hàng của chúng tôi mong đợi một người liên hệ có trách nhiệm toàn diện cho toàn bộ chương trình Kannegiesser. Để đáp ứng nhu cầu này, chúng tôi có các trung tâm dịch vụ riêng tại nhiều quốc gia với các nhà cung cấp phụ tùng và kỹ thuật viên dịch vụ riêng.

Tất cả các bí quyết hỗ trợ của chúng tôi đã được gói trong trung tâm dịch vụ của chúng tôi ở Vloto. Từ đây, chúng tôi phục vụ khách hàng tại Đức với tổng cộng khoảng 50 nhân viên dịch vụ và 70 kỹ ​​thuật viên dịch vụ và hỗ trợ các địa điểm dịch vụ quốc tế phi tập trung của chúng tôi.