Return

Giá: Liên hệ

Trả lại không giới hạn

Còn hàng

Hotline:

Dự án:

Sự trả lại của hàng may mặc là có thể bất cứ lúc nào trong ngày và đêm. Các nhân viên ném quần áo vào kênh được cung cấp cho mục đích này. Sau đó, hệ thống đọc chip được may vào quần áo và tự động hoàn thành số liệu thống kê nhân sự của người phục vụ. Điều này đảm bảo quản lý dữ liệu liên tục.

Bất kỳ hành vi lạm dụng và trả lại hàng may mặc tư nhân đều được tránh bởi tính năng đọc chip: mọi hàng may mặc nước ngoài sẽ được trả lại cho người đó qua máng trượt.

Bình luận

×