Technical data

Giá: Liên hệ

Thông tin kĩ thuật

Còn hàng

Hotline:

Dự án:

 • Chiều cao phòng yêu cầu: từ 2m đến 2,5m
 • Khả năng thích ứng tuyệt đối với điều kiện không gian
 • Bán kính đường cong lớn để chống lại nguy cơ thiệt hại cho hàng may mặc và móc áo
 • Tốc độ cao
 • Thời gian xuất ra tối thiểu
 • Lưu trữ móc áo trống trong hệ thống, hoặc móc treo tay
 • Khả năng sử dụng chip tích hợp móc áo
 • 3 loại tải (thủ công 2x, tự động 1x)
 • Khả năng lấy hàng tồn kho
 • Kết nối ISDN và LAN
 • Khả năng xuất không bị gián đoạn cho mục đích tải.
 • Hệ thống dịch vụ và bảo trì Kannegiesser

Bình luận

×